Care sunt beneficiile calității de membru A.L.I.S.?

Calitatea de membru A.L.I.S. oferă acces la o serie de beneficii, dintre care cele mai importante sunt:

  • Reprezentarea intereselor membrilor în raport cu entitățile publice și private naționale și internaționale;
  • Accesul la consiliere juridică, contabilă și de carieră;
  • Accesul la cursuri de pregătire sau la orice alte activități sau proiecte ale Asociației;
  • Posibilitatea de a fi inclus(-ă) într-o bază de date centralizată a membrilor la nivel național, pusă la dispoziție și către potențiale firme care recrutează profesioniști, cu filtrare după oraș și specialitate;
  • Accesul la oferte de servicii sau produse ale unor parteneri ai Asociației în condiții preferențiale (asigurări, certificări, discount-uri comerciale, etc.); 
  • Posibilitatea de a participa la Adunările Generale ale Asociației și de a participa activ la dezvoltarea activităților Asociației; 
  • Obținerea unui card de membru și posibilitatea de a utiliza alături de nume calitatea de “Membru al Asociației Lucrătorilor în Industria Spectacolelor”.

Ce fel de activități desfășoară A.L.I.S.?

Asociația desfășoară diferite tipuri de proiecte și activități, în conformitate cu obiectivele asumate prin Statut. 

Printre principalele tipuri de activități se numără:

⊙ Activități de consultanță juridică, fiscală și de carieră pentru membri
⊙ Cursuri de specialitate și stagii de perfecționare profesională
⊙ Conferințe, întâlniri de lucru, evenimente de networking & team building
⊙ Acțiuni de informare a membrilor asupra noutăților din domeniu
⊙ Obținerea de discount-uri și pachete promoționale pentru diferite produse sau servicii
⊙ Asocierea și colaborarea cu alte asociații de profil naționale sau internaționale
⊙ Realizarea unui cod de bune practici recomandat membrilor

Lista completă a activităților se regăsește în Statutul Asociației. 

Cum este folosită cotizația pe care o plătesc?

Cotizația reprezintă contribuția membrilor pentru buna funcționare a Asociației. În condiții normale, cotizația este direcționată pentru asigurarea activităților Asociației, atât pentru realizarea unor proiecte, cât și pentru asigurarea funcționării din punct de vedere administrativ. 

În mod excepțional, având în vedere contextul cauzat de pandemia de coronavirus, pe durata stării de alertă, cotizația va avea o valoare de 20 lei/lună – sumă care va acoperi exclusiv cheltuielile minime administrative. În această perioadă, Asociația nu va desfășura proiecte, ci va avea exclusiv un rol reprezentare a membrilor. 

Cât este cotizația de membru și cum se poate plăti?

Cotizația lunară este de 80 lei și se achită până la data de 1 a lunii următoare pentru care ea este datorată. În cazul în care industria de evenimente este supusă unor restricții de functionare prin legi, decizii sau hotărâri ale autorităților, Adunarea Generală poate decide reducerea cotizației cu 75%, care ajunge astfel la 20 lei lunar, pe toata durată acestor restricții care duc la scăderea veniturilor membrilor. Pe durata acestei reduceri de cotizație Asociația va desfășura doar activitățile de reprezentare și consiliere a membrilor săi.

În cazul în care există proiecte, acțiuni și obiective pe care membrii Asociației doresc să le pună în practică, dar cotizația redusă nu asigură bugetul necesar, Adunarea Generală poate revoca decizia de reducere a cotizației și înainte de ridicarea restricțiilor asupra industriei de evenimente.

Modalitate de plată

Cotizația se poate plăti prin ordin de plată în contul A.L.I.S. – Asociația Lucrătorilor în Industria Spectacolelor, deschis la Banca Transilvania:
Cont: RO90BTRLRONCRT0556051701

Termen de plată

Cotizația se achită până la data de 1 a lunii următoare*.

*Prima cotizație se achită începând din luna următoare celei în care a fost admisă cererea de adeziune.
Exemplu: Dacă cererea de adeziune se depune în data de 2 noiembrie, prima cotizație care trebuie achitată este cea pe luna decembrie. Termenul de plată pentru contribuția aferentă lunii decembrie este 1 ianuarie, urmând ca pentru luna ianuarie să se plăteasca până în data de 1 februarie ș.a.m.d.

Ce dovadă a plății emite Asociația? Pot face plata atât ca persoană fizică cât și ca persoană juridică? Pot plăti cotizația în avans?

Pentru cotizația plătită cash la caseria Asociației, membrul cotizant va primi chitanță pentru suma plătită.
Pentru cotizația plătită prin bancă, fie că este depunere numerar în contul Asociației sau un transfer bancar, documentul financiar eliberat de bancă (chitanță depunere numerar sau ordin de plată) va constitui dovada plății cotizației.
În cazul în care un membru dorește să plătească în avans o sumă mai mare decât cotizația lunară, aceasta va fi încadrată ca plată pentru luna de cotizație, iar restul sumei va fi încadrat ca avans. Membrul asociației va fi înștiințat cu 30 de zile înainte de suma pe care urmează să o plătească, după ce avansul dat a fost folosit pentru achitarea cotizațiilor lunare. În cazul plăților cash, pe chitanța primită vor fi trecute luna pentru care plătește cotizația și avans.
De exemplu dacă acum se va încasa suma de 100 lei, deponentul va primi o chitanță de plată cotizație luna octombrie în valoare de 20 lei, iar suma de 80 de lei va fi trecută ca avans pe chitanță.
Dacă o entitate juridică dorește să plătească pentru angajații săi cotizația (deși această plată nu este deductibilă în contabilitate), pe ordinul de plată vor trebui trecute numele persoanei (sau persoanelor) fizice pentru care se face plata și luna pentru care se plătește.

Cum pot să fac parte din Consiliul director?

Componența nominală a primului Consiliu Director este stabilită prin Actul Constitutiv al Asociației. Ulterior, membrii Consiliului Director sunt aleși de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani, cu drept de realegere, prin vot nominal direct și secret.

Pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Director, orice membru al Asociației poate fi propus sau se poate autopropune, urmând să fie înscris pe lista de candidați ce urmează sa fie supusă la vot în cadrul Adunării Generale.

Consiliul Director este format din 7 membri (un Președinte, un Vicepreședinte, un Secretar și patru membri ai Consiliului Director) și asigură conducerea operativă a A.L.I.S. între două Adunări Generale, precum și punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

 

Am o propunere de proiect. Cum mă poate ajuta ALIS să o pun în aplicare?

A.L.I.S. este deschisă la orice propunere de proiect care poate duce la îndeplinirea obiectivelor Asociației. Bugetele pe care A.L.I.S. le are la dispoziție pentru implementarea proiectelor sunt constituite exclusiv din contribuțiile membrilor sau (ocazional) din parteneriate. Dacă ai o idee de proiect care crezi că se potrivește descrierii, te rugăm să ne trimiți mai multe detalii utilizând formularul de pe pagina de contact.

Care este modalitatea de participare la traininguri și workshopuri?

Toate informațiile despre training-uri și workshop-uri vor fi publicate pe pagina de proiecte a Asociației, accesul făcându-se pe bază de înscriere.

Training-urile și workshop-urile vor fi atât cu taxă, cât și gratuite, în funcție de conținutul și de organizatorul acestora. 

Membrii Asociației beneficiază întotdeauna de prioritate la înscrierea pentru cursurile organizate de A.L.I.S. și de discount pentru taxa de participare acolo unde conținutul sau organizatorul cursurilor impune această taxă.