Sprijin direct tuturor operatorilor din sectorul cultural!

În așteptarea dezbaterii publice pe măsura anunțată miercuri dorim să subliniem încă o dată că Asociația Lucrătorilor în Industria Spectacolelor (A.L.I.S.) este de părere că granturile propuse conform actualei scheme permit companiilor beneficiare, care reprezintă doar o mică parte din acest ecosistem, să blocheze banii acordați, neavând obligația de a-i reinvesti rapid în evenimente și de a sprijini la rândul lor alți operatori și furnizori de servicii.

În plus, această schemă poate duce la un dezechilibru major în piață, companiile beneficiare putându-se transforma, în momentul reluării activității, într-un for decizional, practic un intermediar între Guvern și restul sectorului cultural, care va putea decide cine va fi sau nu ajutat, contractat, sprijinit, neavând nicio obligație de a folosi grantul acordat în perioada imediat următoare și, mai mult, având posibilitatea de a folosi banii primiți în detrimentul unor operatori din domeniu (ex. companiile de scenotehnică prin achiziția de echipamente tehnice).

A.L.I.S. a formulat în cadrul grupului de lucru organizat de Ministerul Culturii propuneri pentru ajutorarea sectorului cultural, propuneri care au fost momentan ignorate și nu se regăsesc în actualul proiect de acordare de granturi.

Prin schema propusă de Guvern se exclud de la acordarea de ajutoare artiștii, prestatorii de servicii independenți si companiile care înregistrează cele mai mari pierderi, prin care sunt angajați sute de lucrători în industria de spectacole și este favorizată doar o parte din firme.

Cerem regândirea schemei de ajutor de stat prin acordarea unui sprijin direct tuturor operatorilor din sectorul cultural, prin măsuri la a căror elaborare ne oferim să participăm în perioada consultării publice.